ตรวจสอบผลตรวจ COVID-19 || โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

กรุณาเลือกภาษา
(Please select a language)ภาษาไทย


English

 

 

กรณีเกิน 48 ชั่วโมง รายงานผลว่า "รอผลการตรวจ" กรุณาติดต่อคลินิกไข้หวัด (ARI) โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 032-6010604 ต่อ 2084 ในเวลาราชการ

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

เบอร์โทรศัพท์ : 032-601060 ถึง 4 แจ้งเหตุฉุกเฉินโทร : 1669 โทรสาร : 032-611079
E-mail : info@pkhospital.go.th